Participanten schoolbestuur

Het schoolbestuur

V.Z.W. Vrij Katholiek Onderwijs Deurne
Palinckstraat 57
2100 Deurne

Voorzitter: Dhr. Kris Bernaerts
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van opvoeding en onderwijs.

Scholengemeenschap

Onze school vormt een scholengemeenschap samen met volgende vrije gesubsidieerde instellingen:

 • Andromeda, Herentalsebaan 482, 2100 Deurne
 • Drakenhof, Drakenhoflaan 242, 2100 Deurne
 • Mariagaarde, Griffier Schobbenslaan 45, 2140 Borgerhout
 • De Linde, Van Steenlandstraat 15, 2100 Deurne
 • Sancta Maria, Pieter De Ridderstraat 5, 2100 Deurne
 • Sint-Rumoldus, Paulus Beyestraat 153, 2100 Deurne
 • Axijoma, Sint-Fredegandusstraat 32, 2100 Deurne
 • Ibex, Seraphin De Grootestraat 120, 2100 Deurne
 • Hertenhof, Frans van Dijckstraat 46, 2100 Deurne
 • Immaculata, Van Dornestraat 125, 2100 Deurne
 • De Linde, Van Steenlandstraat 15, 2100 Deurne
 • Dromenvanger, Coeveltstraat 7A, 2100 Deurne
 • Sint-Godelieve, Van Cortbeemdelei 277, 2100 Deurne

CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) begeleidt onze school.
Vrij CLB De Wissel
Hallershofstraat 7
2100 Deurne
tel: 03/637.50.60 t.e.m. 69
Med. secretariaat: tel: 03/637.50.62
Fax: 03/235.69.31
Email: info@deurne.clb-net.be

Dokter Froukje Kafeja, schoolarts
Mevr. Annick Dupré, verpleegkundige
Mevr. Emma Roebben (schoolanker)

 • is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en school,
 • is op het CLB te bereiken na afspraak,
 • kan uw vragen bespreken met de betrokken leerkracht(en).

Openingsuren:

 • elke werkdag van 09h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h00 (maandag tot 18h00)
 • daarbuiten op afspraak
 • gesloten tijdens de kerstvakantie (behalve twee dagen, jaarlijks te bepalen) en van 15 juli tot 15 augustus.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van kleuters en leerlingen en situeert daartoe de begeleiding op vier domeinen:

 • Leren en studeren: als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is.
 • De preventieve gezondheidszorg: opvolgen van groei, ontwikkeling en vaccinaties, bevorderen van een gezonde levensstijl, beschermmaatregelen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen op school.
 • De onderwijsloopbaan: ouders en leerlingen wegwijs maken in de brede waaier van studiemogelijkheden.
 • Psychologisch en sociaal welbevinden: als kinderen zich niet goed voelen in hun vel, als het niet vlot met leeftijdgenoten of thuis.