Opvang

Tijdens het schooljaar

Tegen betaling is er opvang voorzien:

  • ’s morgens: van 07h15 tot 08h15
  • ’s avonds: van 16h00 tot 17h30
  • woensdagnamiddag tot 17h30

Per begonnen ½ uur wordt er € 0,75 gerekend
uitzondering: woensdagnamiddag vanaf 12h30 wordt er € 3(= dubbel tarief) gerekend per begonnen uur

De kosten komen op de schoolrekening.

Tijdens de vakantie

Algemeen secretariaat Koraal VZW
Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen
Tel : 03/232.97.72 – Fax : 03/232.98.48
info@koraal.be – www.koraal.be;

Cel Buitenschoolse Kinderopvang Antwerpen (cel BKO)
Tel : 03/201.32.55
www.antwerpen.be/kinderopvang
https://bko.antwerpen.be
buitenschoolse.kinderopvang@stad.antwerpen.be

De cel BKO coördineert heel het gebeuren rond de buitenschoolse kinderopvang in Antwerpen van kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor en na de school en tijdens de schoolvakanties. De cel BKO verzamelt alle informatie rond buitenschoolse kinderopvang, geeft die op aanvraag door aan wie daar nood aan heeft, legt contacten met de verschillende betrokkenen, onderzoekt de behoeften aan opvang in Antwerpen, ondersteunt nieuwe opstartende projecten. Als u van deze opvang gebruik wenst te maken, kan u enkele weken voor elke vakantie informatie afhalen op het secretariaat.