Ouderwerking

In onze school is een bloeiende en actieve ouderwerking.
Ouderwerkgroep BEP (Betrokken En Positief) :

 • hulp bieden bij activiteiten van de school bv. Cafetaria schoolfeest, paasbrunch,
  halloweenwandeling, … -> gesteund door de verantwoordelijken;
 • hulp bieden bij de sportactiviteiten van de school bv. Veldloop, sportactiviteiten
  hutsekluts (schoolfeest), … -> gesteund door de verantwoordelijken.
  Verder vragen we ouders om te helpen als :

  • lees (groot)ouder : leesgroepjes begeleiden tijdens de klasuren;
  • zwem (groot)ouder : begeleiden van de zwembeurt om de 14 dagen;
  • crea (groot)ouder : begeleiden van een knutselgroepje éénmaal per trimester
  • sport(groot)ouder : begeleiden van buitenschoolse sportactiviteiten op een
   woensdagnamiddag (ongeveer 1 keer per maand) en 1 zaterdagvoormiddag per
   schooljaar. Data zijn variabel.

Wij zoeken steeds mensen die bereid zijn zich mee in te zetten in deze werkgroepen.
Wie bereid is mee te werken kan dit kenbaar maken via de brief die meegegeven wordt
in het begin van het schooljaar of via de klasleerkracht of de directie.