Infoavond – presentatie

Wil je kennismaken met onze school?
Hieronder vindt u een presentatie met algemene info en de schoolvisie.
U kan ook even binnenkijken in elke leeftijdsgroep van onze school door middel van een filmpje.

Hebt u hierna nog vragen? U kan ze altijd stellen via digitale weg, directie.sintbernadette@sgkod.be.
Alvast bedankt voor uw belangstelling!

Jongste kleuters

Eerste graad

Derde graad

Oudste kleuters

Tweede graad

Bewegingsopvoeding LS