In onze school is een bloeiende en actieve ouderwerking. Naast het inschakelen van ouders in de klassen als leeshulp, zwemouder, hulp bij crea-namiddagen hebben we nog een OWG evenementen.

OWG Evenementen : hulp bieden bij feestelijke organisaties van de school (vb.: Halloweentocht)
Verantwoordelijke: juf Lies Herwijn en meester Dave Alfaro Ponce.

Leeshulp : leesgroepjes begeleiden tijdens klasuren

Zwemhulp : begeleiden van de zwembeurt éénmaal om de 14 dagen

Creahulp : begeleiden van een knutselgroepje éénmaal per trimester

Wij zoeken steeds mensen die bereid zijn zich mee in te zetten in deze werkgroepen. Wie bereid is mee te werken kan dit kenbaar maken via de klasverantwoordelijke of de directie.